Quý khách đến với EVE Fruits, website thương maị điện tử được sở hữu bởi công ty Công ty TNHH xuất nhập khẩu HNH. MST: 0311499977. Sở kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 18/01/2012.

Xin vui lòng đọc kỹ Quy định và Chính sách giao dịch này trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào trên EVE Fruits.

Phạm vi áp dụng
1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

Mua sản phẩm bán trên EVE Fruits. Có nhu cầu được giao sản phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách vận chuyển đăng tải trên EVE Fruits.

1.2. Khách hàng tại Quy định và Chính sách này (sau đây gọi là “Khách Hàng”) bao gồm:

Mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên EVE Fruits và mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Cách hình thành hợp đồng
2.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên EVE Fruits trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của EVE Fruits tới Khách Hàng. Các bước hình thành Hợp đồng như sau:

Bước 1: Khách hàng đặt hàng trên EVE Fruits

Bước 2: EVE Fruits gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng (danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, giá trị đơn hàng) vào địa chỉ email của Khách Hàng hoặc gửi tin nhắn vào số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng hoặc cập nhật vào tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng hoặc thông báo cho khác hàng qua các kênh khác.

Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực kể từ thời điểm EVE Fruits và khách hàng đồng thời xác nhận thông tin tại Bước 2.

2.2. Việc Khách Hàng hủy Đơn Đặt Hàng (nếu có) phải được thực hiện phù hợp với quy định tại chính sách đổi trả đăng tải trên EVE Fruits. EVE Fruits có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp không phù hợp với quy định tại Chính sách vận chuyển đăng tải trên EVE Fruits. Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho khách hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên EVE Fruits

2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, EVE Fruits có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua; (ii) các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính sách khuyến mại.

Vì vậy, EVE Fruits có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên EVE Fruits để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. EVE Fruits sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

Giá cả và thanh toán
3.1. Giá của Sản Phẩm có thể đã bao gồm hoặc chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và được mô tả cụ thể trên trang giới thiệu Sản Phẩm.
Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách vận chuyển đăng tải trên EVE Fruits

3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách thanh toán đăng tải trên EVE Fruits trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó, hoặc thanh toán khi nhận hàng (COD). Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Quy định và Chính sách sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

3.3. ​EVE Fruits hiện tại có 2 phương thức thanh toán là tiền mặt và chuyển khoản.
Theo thông tin STK Vietcombank: 0531002550945 – PHAN THỊ PHƯƠNG LOAN – CN ĐÔNG SÀI GÒN (TRỤ SỞ CHÍNH)

4.2. Người Nhận Hàng phải kiểm tra kỹ Sản Phẩm và Phiếu thanh toán trước khi nhận hàng.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng hoàn tất kiểm tra hàng hoá và đồng ý nhận hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu thanh toán để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên EVE Fruits, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ không được giải quyết.

Đổi, trả sản phẩm
Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sác đổi trả đăng tải trên EVE Fruits.

Điểm thưởng và đổi điểm
Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của EVE Fruits tại từng thời điểm.

EVE Fruits khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên EVE Fruits để nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết…

Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại
7.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm … Khách Hàng có thể liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng (“Trung Tâm CSKH”) theo số hotline 0586526666. Khi liên hệ với Trung Tâm CSKH, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng ghi trong email hoặc tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng hoặc bất kỳ thông tin xác thực nào mà EVE Fruits gửi cho Khách Hàng. Trung Tâm CSKH sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

7.2. Khi có nhu cầu đổi trả sản phẩm, Khách Hàng có thể tham khảo và tìm hiểu các quy định của Chính sách đổi trả đăng tải trên EVE Fruits.

Giới hạn trách nhiệm
Trong mọi trường hợp, EVE Fruits không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ EVE Fruits sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của EVE Fruits gây ra.

Điều khoản chung
9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Quy định và Chính sách này là một phần không thể tách rời của Quy định và Chính sách này.

9.2. EVE Fruits và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Quy định và Chính sách này.

9.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Quy định và Chính sách này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Quy định và Chính sách này sẽ không bị ảnh hưởng..

9.4. Quy định và Chính sách này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa EVE Fruits và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Quy định và Chính sách này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền EVE Fruits